1. Ana Sayfa
  2. Duyurular
  3. Adatüb'den Genel Kurul Toplanti Tebligati 2021

ADATÜB'den GENEL KURUL TOPLANTI TEBLİGATI 2021

12.08.2021

adatüb logo

Adana İli Turunçgil Üreticileri Birliği olağanüstü genel kurul toplantısı  26.08.2021 Perşembe günü saat 16.00'da Adana İli Turunçgil Üreticileri Birliği toplantı salonunda yapılacaktır.

            İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı olağanüstü olarak Adana Çiftçiler Birliği toplantı salonunda 02.09.2021 Perşembe günü saat 16.00'da yapılacaktır.

            Gündem aşağıda belirtilmiş olup üyelerimizin toplantıya katılmaları rica olunur.

                                                                                                              12/08/2021

                                                                                                          Remziye KARABUCAK

                                                                                                                  Birlik Başkanı

GÜNDEM

1- Yoklama ve açılış

2- Başkanlık Divanının oluşturulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

3- 2019 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi

4- 2019 yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının okunması ve görüşülmesi

5- 2019 yılı Mali Denetim raporunun okunması

6- 2019 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının ibrası, Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının kabulü

7- 2020 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi

8- 2020 yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının okunması ve görüşülmesi

9- 2020 yılı Mali Denetim raporunun okunması

10- 2020 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının ibrası, Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının kabulü

11- 2021 yılı bütçesi ve çalışma programının okunması, görüşülmesi ve kabulü

12- 2021 yılı üye giriş aidatı ve yıllık aidatın belirlenmesi

13- 2021 yılında birlik aracılığı ile pazarlanacak ürünlerin satış bedelinin binde ikisini geçmemek üzere kesilecek hizmet payının tespit edilmesi

14- İç ve dış kaynaklı her türlü projenin uygulanması, projeler için gereken harcamaların ve yatırımların yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

15- Dilek ve Temenniler

16-Kapanış

Diğer Duyurular